Page content

Artikel ForYou Magazine

Artikel ForYou MagazineOngelooflijk dat je op 45 jarige leeftijd nog kunt ontdekken wat je later worden wilt. Ik vond in 2012 mijn ‘jasje’ in de vorm van stervensbegeleider en uitvaartondernemer. Na de opleiding kon ik met mijn kennis mensen om mij heen helpen om de laatste maanden van iemands leven te begeleiden. Samen met de stervende, maar ook met familie en vrienden daar omheen, doorloop ik een stappenplan, waardoor meerdere zaken aan de orde komen die allemaal tot doel hebben acceptatie te vinden in de situatie en rust te hebben op het moment van overlijden.Dit kunnen hele diepe gesprekken zijn, maar ook kortere sessies met als enig doel dat de stervende en familie acceptatie vinden in de situatie. Vanuit deze stervensbegeleiding is het voor familie enorm prettig dat ik ook de dagen erna, tussen overlijden en uitvaart, voor hen kan begeleiden, omdat er al een band ontstaan is en daarmee wederzijds vertrouwen. Er hoeft niets meer uitgelegd te worden en het invullen van de uitvaartdienst gaat echt in nagedachtenis van de overledene; zeker een toegevoegde waarde.

De uitvaart

Als uitvaartondernemer kom ik in verschillende situaties terecht. Elke familie heeft een eigen verhaal, eigen familie ervaringen en eigen wensen ten aanzien van de uitvaart. Het is mijn doel om nabestaanden goed te begeleiden en hen ruimte te geven om een eigen invulling te geven aan deze periode. Dit alles helpt enorm bij de rouwverwerking.

Mijn ‘mooiste’ ervaring is geweest dat een echtpaar samen had gekozen voor euthanasie, hand in hand. Na overlijden samen in de rouwauto, de uitvaartdienst ook samen met persoonlijke zaken op ieders kist. Het was een uitvaart waar bij zelfs applaus bij klonk, echt heel bijzonder allemaal, zowel voor familie en vrienden als voor mijzelf.

Verder laat ik familie geheel vrij in de uitvaartdienst; ik kan de uitvaart voor hen begeleiden, maar familie kan dit ook zelf helemaal invullen, ik kan speeches uit naam van een familielid voordragen en we kunnen er ook voor kiezen om alleen naar muziek te luisteren zonder sprekers.

Ook werk ik samen met ritueel begeleider Patricia van Meerkerk, die een uitvaartdienst echt helemaal één geheel kan maken, eventueel gecombineerd met een afscheidsritueel.

Uitvaartwensen vastleggen

Steeds vaker wordt er al in een vroeg stadium gedacht aan het opvragen van een begroting, zodat het inzichtelijk gemaakt wordt of de uitvaartwensen financieel overeenkomen met beschikbare uitvaartpolissen. Het taboe om er niet over te willen praten wordt gelukkig minder. En dit is zeker niet iets alleen voor oude mensen, want ook jonge mensen kan helaas iets overkomen. Sommige mensen denken: ‘ik heb een uitvaartpolis bij organisatie x, dus daar moet ik ook de uitvaart regelen, waarom zou ik me verder oriënteren’. Niemand is echter verplicht om de uitvaart te regelen bij dezelfde verzekeringsorganisatie. Het is juist aan te raden ook eens te informeren bij kleinere organisaties.

Nazorg en aanvullende diensten

Behalve de uitvaartzorg bied ik ook aanvullende diensten:

  • Nazorg, in samenwerking met Linda Frank – zo lang daar behoefte aan is houden wij regelmatig contact om waar nodig ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij uw administratie.
  • Zorgconsulent – advisering en ondersteuning bij verandering van de zorgbehoefte, bijvoorbeeld de partner was mantelzorger en hoe moet de zorg nu worden ingericht, of de behoefte aan huishoudelijke hulp verandert, of u heeft ondersteuning nodig om regelmatig naar het ziekenhuis te gaan, etc.
  • Eenzaamheidscoach – samen een programma doorlopen om eenzaamheid te bestrijden en zelf weer de touwtjes in handen te nemen, want niemand hoeft alleen te zijn!
  • Juridische zaken, in samenwerking met Virginie de Zanger – wij leveren o.a. een programma ter voorbereiding van het levenstestament, zelfstandig of onder begeleiding. Een levenstestament legt uw wensen vast op het gebied van zorg, financiën, zorg voor huisdieren, uitvaartwensen en medische wensen. Dit alles voor het moment dat u nog wel in leven bent, maar zelf geen beslissingen meer kan/mag nemen.

 

 

Comment Section

0 reacties op “Artikel ForYou Magazine

Plaats een reactie


*